Site Overlay

Juridiskie pakalpojumi

Pareiza atbildības sadale starp būvprojekta dalībniekiem (projektētājs, būvnieks, tehniskā uzraudzība, Pasūtītājs) ir sekmīgas projekta realizācijas atslēga.

Lai izvairītos no laika zaudēšanas par nelietderīgiem strīdiem un pārpratumiem, ir nepieciešams stingri noteikt atbildības robežas starp visiem projekta dalībniekiem. Katram dalībniekam savas darbības sfēras ietvaros ir nepieciešams izpildīt līgumā atrunātos noteikumus pienācīgā kvalitātes līmenī.

  • Projektēšanas un būvdarbu dokumentācijas sagatavošana;
  • Būvatļaujas saņemšana;
  • Būvniecības procesa organizēšana;
  • Dokumentācijas saņemšana un objekta nodošana ekspluatācijā.