Site Overlay

Tehniskā uzraudzība

Cik patīkami ir apzināties, ka līdzekļi ir izlietoti par kvalitatīvu preci, tikpat nepatīkami ir saskarties ar nekvalitatīvi uzbūvētas ēkas defektiem, kad daļa līdzekļu jau ir neatgriezeniski iztērēta.

Savlaicīgi saņemta konsultācija, kā arī kā arī pastāvīga būvdarbu tehniskā uzraudzība, saskaņā ar būvprojekta dokumentāciju, var pasargāt Pasūtītāju no nepatīkamiem brīžiem un ilgstošiem strīdiem par izpildīto būvdarbu apjoma un izpildes kvalitātes jautājumiem.