Site Overlay

Projektu vadība

Realizējot jebkuru būvprojektu, ir svarīgi sabalansēt izdevumus projekta būvniecībai, būvniecības termiņus un būvdarbu kvalitāti.

Profesionāla būvprojektu vadība, bez zaudējumiem vispārējai būvdarbu kvalitātei, var pazemināt būvniecības izmaksu.

  • Projekta attīstības kalendārā grafika izstrāde un izmaksu plānošana;
  • Būvdarbu izpildes termiņu un kvalitātes kontrole;
  • Dokumentācijas sagatavošana projektēšanai un būvdarbiem.