Site Overlay

Apsekošana un ekspertīze

Lai noteiktu ēkas remontam vai rekonstrukcijai nepieciešamo līdzekļu apjomu, kā arī pirms darbu projektēšanas sākuma ir nepieciešams novērtēt ēkas tehnisko stāvokli.

  • Ēkas tehniskā apsekošana un ekspertīze;
  • Būves nesošo konstrukciju novērtējums;
  • Esošo inženiersistēmu novērtējums.